Ik kan geen openbare berichten plaatsen

Wanneer je geen openbare berichten op de tijdlijn kan plaatsen betekend het dat je account een beperking heeft. Dit kan komen doordat je berichten onze huisregels schenden of dat je erotische content hebt geplaats op Friendweb. Ons systeem zet uit veiligheid je account dan in beperking. 

Wanneer je van mening bent dat je account geen huisregels heeft geschonden vragen wij jou een ticket aan te maken en te vertellen waarom jij vind dat je geen huisregels hebt geschonden. Ons support team zal je account dan bekijken en kijken of deze beslissing ongedaan gemaakt kan worden. 

We vragen je goed de huisegels van Friendweb door te nemen. 

Artikel details

Artikel ID:
19
Categorie:
Beoordeling :